สถิติผู้ชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้11
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้21
mod_vvisit_counterอาทิตย์นี้44
mod_vvisit_counterอาทิตย์ที่แล้ว122
mod_vvisit_counterเดือนนี้446
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว660
mod_vvisit_counterสถิติทั้งหมด345563

ประวัติของสำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2524  แรกเริ่มใช้อาคารห้องสมุดประชาชน (ที่ตั้งอาคารชานกะเลในปัจจุบัน) เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมาได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านจองคำใต้ (ที่ตั้ง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ในปัจจุบัน)

ปี พ.ศ. 2528 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ย้ายที่ทำการใหม่ โดยใช้อาคารไม้ 2 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารของโรงเรียนห้องสอนศึกษาเดิม มีเนื้อที่ทั้งหมด 35 ไร่  และ ในปี พ.ศ. 2536  กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ใช้เป็นที่ทำการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 สำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 จึงมีผลทำให้ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีฐานะเป็นหน่วยงานทางการศึกษา และ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ เปลี่ยนเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.อำเภอ) มีฐานะเป็นสถานศึกษา มีหน้าที่ ส่งเสริมสนับสนุนประสานภาครีเครือข่าย พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดกระบวนการเรียนการสอน

ปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน คือ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายที่อยู่นอกระบบโรงเรียน สนับสนุน ส่งเสริมให้หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน จัดการศึกษานอกโรงเรียน และกำกับ  ดูแลติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ในสังกัด จำนวน  7 แห่ง

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

นายยุทธชัย  ปาณศรี

1 สิงหาคม 2526 ถึง 24 มีนาคม 2530

นายบุญช่วย  มูลฟอง

25 มีนาคม 2530 ถึง 25 มกราคม 2532

นายศิลปะชัย  ดวงแก้ว

10 พฤษภาคม 25532 ถึง  30 พฤศจิกายน 2536

นายยุทธชัย  ปาณศรี

1 ตุลาคม 2536 ถึง 30 กันยายน 2542

นายสังวาลย์  ชาญพิชิต

1 ตุลาคม 2542 ถึง 13 พฤศจิกายน 2546

นายสมศักดิ์  บัววัฒน์

14 พฤศจิกายน 2546 ถึง 17 ธันวาคม 2547

นายสุรพงษ์ ไชยวงศ์

19 ธันวาคม 2547 ถึง 7 พฤศจิกายน 2550

 

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ชื่อ-สกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

ว่าที่ร้อยตรี ธนิต  แท่งทองคำ

4 มีนาคม 2551 ถึง 25 ตุลาคม 2553

นางสาวทิพวรรณ  เตียงธวัช (รักษาการ)

26 ตุลาคม 2553 ถึง 17 พฤศจิกายน 2554

นายนรินทร์  ปาระมี

19 พฤศจิกายน 2554 ถึง 26 ตุลาคม 2557 

นางฤทัย  สมชาย

27 ตุลาคม 2557 ถึง  16 พฤศจิกายน 2558

 

นายจำนงค์ กล่อมแก้ว

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

Link Banner

e-Learning

PTT Oil Price