40361847 1455048664638918 8669520559333179392 o

  • 6
  • 7
  • 5

ข่าวการรับสมัครล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

 101753

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

Continue Reading

 

26 สิงหาคม 2563 การประมวลภาพกิจ3282กรรมวันที่ 2 ของการเข้าฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

Continue Reading

นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่    1 / 2563 (ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)   ณ ห้องประชุม กระพี้จั่น ชั้น 1 สำนักงาน กศน.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 ประชุมคณะกรรมการ 163 ๒๐๐๗๒๓ 65
 

Continue Reading

กิจกรรมหลัก