40361847 1455048664638918 8669520559333179392 o

  • 6
  • 7
  • 5

ข่าวการรับสมัครล่าสุด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่    1 / 2563 (ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)   ณ ห้องประชุม กระพี้จั่น ชั้น 1 สำนักงาน กศน.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 ประชุมคณะกรรมการ 163 ๒๐๐๗๒๓ 65
 

Continue Reading

สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 ก.ค 63

395282

Continue Reading

กิจกรรมหลัก