ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนเสริมผิว แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สำนักงานกศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563

 

"https://www.facebook.com/20531316728/posts/10154009990506729/"

ระบบบริหารงบประมาณ