ที่ตั้ง

สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่ 36 ถนนปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000

เบอร์โทรศัพท์ 053695475

maps

Print