ผอ.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

 

S 19783692

สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย จัดการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัด “กลุ่มหล่ายดอย” 

Continue Reading

Print

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผอ.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

 

 101753

นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร

Continue Reading

Print

ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ

 

26 สิงหาคม 2563 การประมวลภาพกิจ3282กรรมวันที่ 2 ของการเข้าฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

Continue Reading

Print

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่ 1 / 2563

นายพงษ์ศักดิ์ ชัยยา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแม่สะเรียง ตัวแทนผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ครั้งที่    1 / 2563 (ได้รับมอบหมายจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)   ณ ห้องประชุม กระพี้จั่น ชั้น 1 สำนักงาน กศน.  จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
 ประชุมคณะกรรมการ 163 ๒๐๐๗๒๓ 65
 

Continue Reading

Print