สอบบรรณารักษ์ วันที่ 20 ก.ค 63

สอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 20 ก.ค 63

395282

 

395278 395280  395281

ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 3  โดยมีผู้เข้าสอบ จำนวน 12 คน 

 

Print