ผอ.กศน.จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติเป็นวิทยากร ให้กับครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

 

S 19783692

สำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มหล่ายดอย จัดการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัด สำนักงานกศน.จังหวัด “กลุ่มหล่ายดอย” 

Continue Reading

Print