ประมวลภาพกิจกรรมลูกเสือ

 

26 สิงหาคม 2563 การประมวลภาพกิจ3282กรรมวันที่ 2 ของการเข้าฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 – 28 สิงหาคม 2563

โดยมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้

Continue Reading

Print